LORREINE

SPOELBAKKEN • KRANEN • ACCESSOIRES

Privacyverklaring

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op de website https://lorreine.nl van Lorreine.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij gebruiken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt bij aanmelden voor de nieuwsbrief of via (contact)formulieren op deze site.
Er worden geen gegevens op de website opgeslagen, deze worden alleen gebruikt om contact op te nemen.

Verwerkt Lorreine ook bijzondere persoonsgegevens?

Lorreine verwerkt GEEN bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij gebruiken uw gegevens om U te kunnen bellen of e-mailen om contact op te nemen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Lorreine gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Lorreine zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Lorreine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is niet langer dan 24 maanden.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Lorreine verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Lorreine gebruikt alleen technische en functionele cookies. Klik hier https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies voor uitleg wat Cookies zijn en doen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Wij maken GEEN gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar mail@lorreine.nl.

Beveiliging

Lorreine hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Lorreine heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Lorreine toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Lorreine gebruik maakt van de diensten van derden, zal Lorreine in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Lorreine u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via mail@lorreine.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via mail@lorreine.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 20 juni 2018